Döküman Sihizbazı Kullanımı

Doküman sihirbazı DocMage'ten form dizaynları yapılabilir ve bu dizaynların dökümleri alınabilir.

Doküman sihirbazı DocMage'ten form dizaynları yapılabilir ve bu dizaynların dökümleri alınabilir. Dizayn dökümlerinde istenen fontlar, renkler kullanılabilir. Ayrıca istenirse dizayna resim ilave edilebilir.

  1. Bordro Modülü : Personel sicil kartından alınan dökümler, (SSK İşe Giriş Bildirgesi, Vizite Kağıdı, Sağlık Belgesi,İşten Ayrılma Bildirgesi vb.) SSK Raporları bölümündeki Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
  2. Cari Modülü : Raporlar, Yazışma bölümünde bulunan Mutabakat Mektubu
  3. Muhasebe Modülü : Muhasebe fişinden fiş dökümleri
  4. Muhasebe IV Modülü : Beyanname dökümleri ; (Kdv Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi)
  5. Raporlar Modülü : Kullanıcı Tanımlı Rapor bölümünden hazırlanan rapor çıktıları 
  6. Etiket Yazdırma Modülü : Hazırlanan Etiket Dizaynları (Barkod Etiketi, Cari Hesaplar için mektup etiketleri vb.)

Docmage’ten Döküm Alınabilmesi için Yapılan Tanımlamalar

Şirket Bilgileri Modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/Şirket kullanıcı Parametreleri bölümüne girilerek Dizayn sayfasına geçilir ve şekilde görüldüğü gibi ilgili alanlar doldurulur.

Parametre Açıklamaları

Grafik Arayüzünü Göster [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse rapor çıktıları Grafik Arayüzü (docmage) kullanılarak görüntülenir.

Başlıkları Bas [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse saha başlıkları rapor çıktısında görüntülenir.

Siyah-Beyaz Baskı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse rapor çıktısı siyah-beyaz olarak görüntülenir.

Veri Dosyalarını Sil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse rapor dökümü alındığı esnada program tarafından otomatik olarak oluşturulan veri dosyası silinir.

Yazıcı: Bu sahada default olarak kullanılması istenen yazıcı belirtilir. E-Beyanname İçin Tanımlar (Bu parametreler e-beyanname gönderimi sırasında kullanılır.)

XML Dosyaları: Oluşturulan XML dosyalarının kayıt edileceği klasör belirtilir. Paket Dosyaları: XML dosyalarından oluşturulmuş olan paket dosyalarının kayıt edileceği klasör belirtilir.

Vergi Dairesi Kodu: Şirkete ait vergi dairesi kodu belirtilir. Ayrıca belirtilen Vergi Dairesi Kodu oluşturulan XML dosyalarının başlık bilgisi yer alır.

T.C. Kimlik No: Şirket yöneticisine ait T.C. Kimlik No belirtilir. Ayrıca belirtilen T.C. kimlik numarası oluşturulan XML dosyalarının başlık bilgisi yer alır.

Docmage’ten Döküm Alınması

Tanımlamalar yapıldıktan sonra örneğin beyanname ekranına girilerek, ekrana ya da yazıcıya çıktı alınabilir. Docmage’e uygun dizayn dosyaları EDT uzantılı dizayn dosyalarıdır.


Doküman Sihirbazı DocMage’den dökülmüş KDV Beyannamesi

BordroCariMuhasebeMuhasebe IVRaporlarEtiket Yazdırmateknik notdocmage